เกี่ยวกับ

ทรีทเม้นท์หน้า เป็นส่วนหนึ่งของ Facial Global (LLC) โดยมีเป้าหมายในการให้ข้อมูลเกี่ยวกับการรักษาผิวหน้า โดยยึดหลัก 3 ข้อคือ

  1. ผลิตภัณฑ์และบริการที่แนะนำต้องแก้ปัญหาได้จริง
  2. ผลิตภัณฑ์และบริการที่แนะนำต้องถูกต้อง
  3. ผลิตภัณฑ์และบริการที่แนะนำต้องมีความเป็นหนึ่งเดียว